Stiftelsens styrelse har två möten per år, i mars och oktober. Ansökningar skall vara stiftelsen tillhanda den 15 februari för att behandlas på vårmötet respektive 15 september för att behandlas på höstmötet. Ansökan är öppen för alla.

Beslut meddelas skriftligen ca en månad efter att stiftelsen sammanträtt.

Beviljade medel rekvireras från Handelsbankens stiftelsetjänst enligt de instruktioner som medföljer beslutet.