Kammarkollegiet har beslutat om permutation av Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik

Följande beslut fattades av Kammarkollegiet 2016-01-26 (Dnr 9.2-3838-15):

Permutation av Sven Svenssons stiftelse för Numismatik

Org.nr 802008-7089

Beslut
Kammarkollegiet medger med stöd av 6 kap. 1§ stiftelselagen (1994:1220) ansökan om permutation så att

Punkten 2 i stiftelsens föreskrifter ändras till lydelsen

Stiftelsens angelägenheter skola omhänderhavas av en särskild styrelse, bestående av tre ledamöter och tre suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna utses av Svenska Numismatiska föreningen.

Punkten 3 i stiftelsens föreskrifter ändras till lydelsen

Svenska Numismatiska föreningen ska utse revisor jämte suppleant

Styrelsen

Bo Gustavsson
Bo GustavssonLedamot
Ingemar Svensson
Ingemar SvenssonSuppleant
Curt Ekström
Curt EkströmOrdförande
Jens Christian Moesgaard
Jens Christian MoesgaardSuppleant
Ronny Jansson
Ronny JanssonLedamot
Roland Falkensson
Roland FalkenssonSuppleant

Stiftelsens styrelse har det yttersta ansvaret för förvaltningen vilket innefattar utdelning av anslag samt kapitalförvaltning.

Stiftelsens tre ledamöter och tre suppleanter utses av Svenska Numismatiska föreningen. Till sin hjälp med förvaltningen av kapitalet samt med  de administrativa sysslorna har styrelsen anlitat Handelsbankens stiftelsetjänst, Stockholm. Styrelsen beslutar vilka ansökningar som beviljas och sammanträder normalt två gånger per år.