Denna blankett skall användas för ansökningar till Sven Svenssons stiftelse för numismatik. Ansökan skickas till:

Sven Svenssons stiftelse för numismatik
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm