Denna blankett skall användas för ansökningar till Sven Svenssons stiftelse för numismatik. Ansökan skickas till:

stiftelsetjanst@handelsbanken.se