Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar i en ansökan behandlas av Sven Svenssons Stiftelse för numismatik, detta för att pröva rätt till bidrag och för bidragsadministration.

Önskar du mer information om vilka av dina personuppgifter som stiftelsen behandlar, skicka en skriftlig och undertecknad begäran till stiftelsen.

Samtycke

Genom inlämnandet av en undertecknad ansökan lämnas samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna, även om dessa skulle vara känsliga, i den utsträckning som krävs för hanteringen av ansökan och i enlighet med GDPR.

Genom inlämnande av ansökan lämnas även samtycke till publicering av namn, ändamål med ansökan och beviljat belopp på stiftelsens hemsida.