Sven Svenssons Stiftelse kommer att på stiftelsens hemsida publicera beviljade anslag med bidragstagarens namn, projektnamn, kortfattad beskrivning, beviljat belopp och färdigställandetid. Stiftelsen förbehåller sig rätten att fortlöpande på sin hemsida publicera de inköp Stiftelsen gör enligt Kungliga myntkabinettets ansökningar. Beviljade anslag kan även komma att publiceras i tryckt form. Genom inlämnandet av ansökan samtycker sökanden till ovan nämnda publicering samt att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för denna hantering.