Stiftelsens ekonomiska grund utgörs av försäljningar ur den myntsamling Sven Svensson testamenterade till Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) 1928. I juni 1963 beviljade Kungl. Maj:t SNF:s önskemål om att få ändra på reglerna i testamentet och tillsammans med Kungl. Myntkabinettet och Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien bildades efter en tid stiftelsen.