Besöksadress

Sven Svenssons Stiftelse för numismatik
Banérgatan 17nb
115 33 Stockholm

Ansökningar och rekvisioner

Sven Svenssons Stiftelse för numismatik
Handelsbanken Stiftelsetjänst
106 70 Stockholm

info@svensvenssonsstiftelse.se

Styrelsens ordförande

Jan-Olof Björk
jan-olof@byggprojektering.se

Styrelseledamöter

Ingemar Svensson
ingemar@numismatik.se

Ronny Jansson
ronnyjansson@hotmail.com