Sven Svenssons Stiftelse för numismatik har, utan inbördes rangordning, till ändamål att inköpa föremål som saknas i myntkabinettets samlingar, bidra till utgivande av publikationer, som kunna tjäna svensk numismatisk forskning, samt att stödja forskare på detta område.

Sven Svenssons stiftelse är en viktig stödjande aktör inom svensk numismatik. Stiftelsen har under de senaste åren varit en av de viktigaste bidragsgivarna för inköp av föremål till Myntkabinettets samlingar. En annan funktion som sedan stiftelsens bildande under 60-talet blivit allt mer betydande, är stödet för utgivandet av forskningsresultat och andra numismatiska publikationer. Sven Svenssons stiftelse är en av två stiftelser som årligen bidrar stort till den svenska numismatiska verksamheten.