Beviljade anslag 2015

För utgivande av bok om Skånepolletter.

För arbete med ”Viking i Galicien”.

För publicering av bok om myntsamling, Piteå som samlarstad, samlarbanan och numismatiska förebilder.

För arbete med ”Mynt i vågor från det tyska riket ca. 950 – 1145”.

För deltagande i ”XV International Numismatic Congress – Taormina 2015.

För slutförande av avhandlingsarbetet ”Moneta Lundensis. Myntningen i Lund under Hardeknut, Magnus den gode och Sven Estridsen, ca. 1035-1050).

För publicering av katalogen ”Uudenmaan rahalöydöt – Myntfynd från Nyland”.

För arbete med ”Den svenska örtugsmyntningen under Sten Sture d.ä. till Sten Sture d.y. (1470-1520).

För forskningsbesök hos KMK för stampstudier.

För dokumentation av Svenska Numismatiska Föreningens medaljer.

För inbjudan till Tabula Gratulatoria i festskrift till Kenneth Jonsson.

Bidrag till projekt och publicering ”Religion and Money: Economy of Salvation in the Middle Ages”.

För färdigställande av magisteruppsats gällande drottning Kristinas medaljer.

Katalogisering av Uppsala universitets myntkabinetts bibliotek i Libris.

För arbete med ”Svensk mynttillverkning från Karl XII till Carl XVI Gustav”.

Tillverkning av CD med myntfotografier från boken ”Sasanian Silver Coins”.

Tryckning av boken ”Sasanian Silver Coins”.

Tryckning av boken ”Coins, Language and History of the Sasanian Empire”.

För utgivande av Svenska Numismatisk Tidskrift.

Beviljade anslag 2014

För utgivande av festskrift till Kenneth Jonsson.
För utgivande av bok av Karsten Kold om Anton Meybusch medaljproduktion.
För utgivande av Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 2014.
För utgivande av Nordisk Numismatisk Årsskrift 2006-2008.
För deltagande i Nordisk Numismatisk Unions Årsmöte i Helsingfors 23-25 maj, 2014.
För forskning och publicering av gravfyndet i Skänninge 2009.
För formgivning av skrift om gravfyndet i Skänninge 2009 av Monica Golabiewski Lannby.
För arbete med ”Mynt i vågor från det tyska riket ca. 950 – 1145”.
För utgivande av skrift om Göteborgspolletter.
För arbete med ”Efterpräglingar av Basilios II och Konstantinos VIII (976 – 1025) mynt i Norden och Ryssland – bidrag till svensk – rysk historia”.
För utgivande av Svenska Numismatisk Tidskrift 2014.
För arbete med ”Den svenska örtugsmyntningen – Sturetiden”.
För utställning i samband med DANIM Research seminar i Köpenhamn maj 2015.
För utgivande av Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 2015.
För forskningsbesök hos KMK för ”Den svenska örtugsmyntningen – Sturetiden”.
För utgivningskostnader för doktorsavhandlingen ”Äreminnen. Personmedaljer och social status i Sverige, ca 1650 – 1900”.
För katalogisering och uppordning av de äldre samlingarna av numismatisk litteratur.
För arbete med ”Myntsystem och penningpolitik i det vikingatida Sverige och Europa”.
För publicering av bok om medaljer med agrar inriktning.[/accordian]

 

Beviljade anslag 2013

[/accordian][/fusion_text]

Beviljade anslag 2013

Till utgivandet av Svensk Numismatisk Tidskrift 2013.
Till utgivandet av en bok över samling Brenner-Demidov. I samarbete med Pushkin Museum of Fine Arts, Moskva.
Till utgivandet av boken ”Vasatiden – mynt och mynthistorien under perioden 1521-1654. Boken ingår i publikationssviten ”Den svenska mynthistorien”.
Till utgivandet av skrift om Ivar Johansson som medaljkonstnär.
Till utgivandet av nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 2013.
Till utgivandet av bok om Romersk mynthistoria.
Till utgivandet av en numismatisk katalog.
Till utgivandet av en bok om Anton Meybusch medaljproduktion.
Till utgivande av katalog avseende samlingar av medaljer från läkaren Erik Waller med medicinhistorisk inriktning. Boken ingår i skriftserien ”Studia Numismatica Upsaliensia”.
Till utgivandet av en bok om Norges Mynter i Middelaldern.
Till forskning om myntsystem och penningpolitik i det vikingatida och medeltida Sverige och Europa. Projektet skall resultera i 3 stycken uppsatser som ska skickas till internationella forskningstidsskrifter.
Till utgivandet av en bok om Vasatidens mynt i Uppsala universitets myntkabinett.[/accordian]

 

Beviljade anslag 2012

[/accordian][/fusion_text]

Beviljade anslag 2012

Till utgivandet av en bok om de medaljer Sven Hedin erhöll under sin livstid.
Till utgivandet av Svensk Numismatisk Tidskrift 2012.
Inköp av föremål för komplettering av statssamlingen till KMK.
Till utgivandet av bok avseende Svenska hundskattemärken.
För deltagande med eget föredrag med numismatisk inriktning på internationell konferens i Leicester 8-12 januari 2013.
Till utgivandet av bok om Lantbrukets medaljer och minnespenningar.[/accordian]

 

[/fusion_text]

För utgivande av bok om Skånepolletter.